W mojej książce Siedem wyzwań lidera

stawiam przed Tobą wyzwania, z którymi – jestem o tym przekonana – mierzysz się każdego dnia.

W mojej książce Siedem wyzwań lidera

stawiam przed Tobą wyzwania, z którymi – jestem o tym przekonana – mierzysz się każdego dnia.

Kalendarz

Nie odnaleziono wydarzeń!

Firmy, które zyskały, korzystając z moich usług,
to między innymi:

Zawsze przed wyjściem na scenę zadaję sobie pytanie, z czym chcę zostawić moich słuchaczy.
Zależy mi na tym, aby uczestnicy…

Wierzę, że charyzma nie jest cechą charakteru, lecz kompetencją, którą można kształtować.

Bazując na wynikach badań naukowych oraz moim ponad 15-letnim doświadczeniu w pracy z liderami korporacyjnymi, opowiadam o budowaniu charyzmy.

Po zakończeniu spotkania uczestnicy:

 • wiedzą, czym dokładnie jest charyzma i doskonalenie, których umiejętności buduje wizerunek charyzmatycznego i skutecznego lidera;
 • wiedzą, w jaki sposób budować autorytet lidera i podnosić swoją atrakcyjność interpersonalną;
 • potrafią kreować wizerunek proaktywnego, autentycznego i spójnego lidera, za którym pracownicy podążają nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że tego chcą.

   Często podczas moich szkoleń i wystąpień uczestnicy pytają mnie o metody motywowania pracowników. Od kilkunastu lat obserwuję, że kluczowa w motywowaniu pracowników jest współpraca. Do klaskania potrzebujemy dwóch rąk i dokładnie tak samo jest w przypadku motywowania! Jeśli chcesz mieć zmotywowanych pracowników, to warto zaangażować ich w proces.

   Więcej opowiem Ci o tym podczas wystąpienia, po zakończeniu którego uczestnicy:

   • wiedzą, czym różni się motywacja wewnętrzna od zewnętrznej, motywacja od determinacji oraz redukcja demotywacji od podnoszenia motywacji;
   • wiedzą, w jaki sposób stosować w praktyce pozafinansowe narzędzia motywowania pracowników;
   • potrafią radzić sobie ze zdemotywowanym, narzekającym lub „wypalonym” pracownikiem.

    Managing Millenials and Post-Millenials

    Milenialsi? To już przestarzały temat. Aktualnie powinniśmy porozmawiać o zarządzaniu Post-Millenialsami! Czy wiesz, że w 2020 roku Post-Millenialsi będą stanowić już 20% rynku pracownika? Tak, to już się dzieje. Specyficzne, z wymagającymi potrzebami. Potrzebujący atencji i szotów dopaminowych.

    Po zakończeniu tego spotkania słuchacze:

    • wiedzą i rozumieją, co charakteryzuje pokolenie Millenialsów i Post-Millenialsów (jakie są ich wartości, potrzeby, motywy działania i przyczyny specyficznego zachowania);
    • potrafią dopasować styl komunikacji, zachowania i motywowania, tak by osiągać jak najlepsze rezultaty we współpracy z pracownikami;
    • potrafią radzić sobie z najczęstszymi wyzwaniami, które pojawiają się w zarządzaniu pracownikami tych pokoleń (roszczeniowość, brak proaktywności, zachowania bierno-agresywne i inne).